Service

Vi har kompetens inom takservice för plåt, tätskikt, tegel, skiffer och sedumtak

Vissa kunder har behov av att få snabb och säker service. Du ringer oss när det till exempel har blivit läckage, om det behövs sättas upp ett snörasskydd eller kanske en besiktning – oavsett vad det gäller så skickar vi ut folk på direkten. Bland våra servicekunder finns alltifrån Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) till bostadsrättsföreningar runt om i hela Stockholm.

  • Service för oss innebär att vi snabbt kan vara på plats för att utföra de problem som uppstått, komma med lösningar och vara flexibla.
  • Det ska vara lätt för dig som kund att få bra respons och återkoppling.
  • Vi har kompetens för plåt, tätskikt, tegel, skiffer och sedumtak.
  • Vi utför okulär besiktning av ditt tak för att förhindra eventuella överraskningar.
  • Vi går igenom allt från takets status till vattenavrinning såsom stuprör, hängrännor och taksäkerhet.
  • Som kund får du allt dokumenterat på ett protokoll samt bilder på taket, det gör det lättare för dig att ha koll på ert tak.
  • Vi har ett serviceavtal där det ingår en okulär besiktning per år, just för att kunna planera in eventuella arbeten på taket i förväg för kommande budgetar en s.k. underhållsplan.
  • Målning och snöskottning är också några tjänster som vi utför.

 

Kontakta oss

Vi erbjuder takservice inom:

Besiktning
Vattenavrinning
Målning
Snöskottning
Plåt
Taksäkerhet
Tätskikt
Tegel
Skiffer
Sedumtak