Referensprojekt

Kv. Sumpen

Uppdrag: Skifferomläggning och bandtäckning stålplåt.

Fastigheten är belägen vid Stureplan i Stockholms city och uppfördes under 1890-talet av arkitekten C A Carlsson. Vårt uppdrag var en omfattande omtäckning av tak med olika taktäckningsmaterial, skiffer, bandtäckning, skivtäckning av det karaktäristiska och vackra tornet samt fjälltäckning av ett koppartorn.

Entreprenadsumma: ca 7,5 Mkr.

Kv. Skravelberget 12 och 13

Uppdrag: Omläggning skiffer med koppargarnering, koppartäckning, bandtäckning stålplåt.

Fastigheten, Skravelberget mindre 12-13 i Stockholm består av två byggnader uppförda i slutet av 1800-talet. Arbetet med taket på denna kulturhistoriskt viktiga byggnad bestod av omläggning av skiffer med koppargarnering, skivtäckning av koppar samt bandtäckning stålplat. Förutom plåtslageriarbeten byggde vi också ett nytt fläkthus uppe på taket.

Entreprenadsumma: ca 22 Mkr.

Pelarbacken

Uppdrag: Aluminiumkassetter på fasad.

Pelarbacken mindre 23 uppfördes 1959 och fasadytan är hela 18500 m2 . Tillsammans med Veidekke renoverades fastigheten i sin helhet under åren 2009-2011. Vårt arbete bestod av fasadbyte från stenfasad till ett ramverk av kassetter i aluminium. Den estetiska känslan som fasaden ska ge är känslan av en vävd matta.

Entreprenadsumma: ca 11 Mkr.

Matrosen Birger Jarlsgatan 4

Uppdrag: Skifferläggning samt plåtganering.

Fastigheten Matrosen är belägen på Birger Jarlsgatan 2-4 i Stockholm och upprättades slutet på 1890-talet av arkitekt Ludvig Peterson och kompanjonen Ture Stenberg. Mest känd idag är fastigheten för sin hyresgäst restaurang Riche som huserat i fastigheten ända sedan uppförandet. På denna kulturhistoriskt intressanta fastighet utförde vi omtäckning av skiffertak med tillhörande plåtgarneringsarbeten.

Entreprenadsumma: ca 3,5 Mkr.

Campus Roslagen

Uppdrag: Vinklad solcellsanläggning på papptak.

Arbetet bestod av en helhetslösning med byte av både papptak och en ny vinklad solcellsanläggning. Campus Roslagens vision är att aktivt verka för att de investeringar som genomförs minskar belastningen för miljön i den löpande driften. Solcellsanläggningen kommer att ge cirka 23.000 kWh/år. 

Energismart soltak på Alfta industricenter

Uppdrag: Energismart soltak.

NP gruppen har installerat 250 st. solpaneler, 100 kW, på taket som är ett befintligt platt papptak med lång livslängd. Hela projektet är en offentlig upphandling med tydlig kravställning från Edsby kommun. Som ramavtalspart tycker vi det är roligt att kunna ta vår långa erfarenhet av tak vidare till en helt ny nivå. Med solens hjälp skapar vi inte bara ett hållbart tak utan också en oändlig energikälla.