Om oss

NP Gruppen är specialister på tak. Med lång samlad erfarenhet kan vi allt om tätskikt, plåt, takmålning, snöröjning av tak, tillsyn och besiktning av tak och servicetjänster. Vi är ett dotterbolag till Soltechkoncernen och satsar även stort på solenergi. Som ett dotterbolag i Soltechkoncernen har vi stora möjligheter till utveckling av spännande projekt och samverkan med våra systerbolag.

Vi har lösningar inom solenergi, tak- och fasadentreprenad för privatkunder, bostadsrättsföreningar, förvaltare, fastighetsbolag och företag i Stockholm, Mälardalen och andra delar i Sverige.

Behöver du hjälp med solenergi, takläggning eller annat takarbete?

Vi levererar största möjliga kundnytta – med kreativitet, kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Kontakta oss
Ramavtalspart

Vi är en stark ramavtalspart med långa kundrelationer i Stockholm, Uppsala, hela Mälardalen men också på andra platser i Sverige.

Sedan ett halvt sekel tillbaka levererar vi kreativa och kostnadseffektiva lösningar av kvalitet till våra kunder. Vi har lösningar inom tak- och fasadentreprenad för säkra tak som också inkluderar solenergi för en hållbar och långsiktig energilösning. Bland våra ramavtalskunder finns bland annat, Vasakronan, Solna stad. Stockholmshem, Lidingö stad, Signalisten, Sisab, Järfälla kommun och HBV.

Vår miljöpolicy

Vår dagliga verksamhet ska bedrivas så att miljön värnas och kretsloppstänkande främjas så väl hos oss som hos våra underleverantörer och underentreprenörer.

Vårt miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar vad gäller verksamhetens miljöanpassning. Arbetet ska vidare präglas av en helhetssyn, d.v.s. en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Vi skall uppfylla de myndighetskrav som finns gällande miljön och sträva efter att göra det med god marginal vad gäller särskilt prioriterade områden.

Vår kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt att anpassa dessa efter våra kunders behov skall vi bibehålla och förstärka förtroendet hos våra nuvarande och blivande kunder.

Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänster och produkter i rätt tid.