Thomas Dehmer

Thomas Dehmer

Vd
thomas.dehmer@np-gruppen.se
08-31 99 49; 070-689 04 04

Patrik Pettersson

Grundare och strategisk rådgivare
patrik.pettersson@np-gruppen.se
08-31 99 49

Patrik Pettersson
Angelica Disbo

Angelica Disbo

Vvd/Personalansvarig
angelica.disbo@np-gruppen.se
070-912 43 41

Yvonne Odén

Ekonomi
yvonne.oden@np-gruppen.se
08-31 99 49

Yvonne Odén
Thomas Ek

Thomas Ek

Arbetsledare/besiktningsansvarig
thomas.ek@np-gruppen.se
070-816 52 63

Marcus Juhlin

Sakkunnig solenergi
marcus.juhlin@np-gruppen.se
070-853 45 82

Marcus Juhlin

Farid Attallah

Nuchjaree Sae-Lee

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är ett plåtslageri som levererar största möjliga kundnytta – med kreativitet, kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt.